Vårterminen 2022

10/1            Linköpings gosskör INSTÄLLT!                      Linköping
15/1            Bel Canto INSTÄLLT!                                     Styrstad, Norrköping
17/1            Linköpings gosskör INSTÄLLT!                      Linköping
5/2              Romansinterpretation                                    Tumba Bruks Musiksalonger
14/2            Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
21/2            Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
28/2            Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
6/3              Bel Canto                                                       Norrköping
7/3              Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
12/3            Skeninge kyrkokör                                          Skänninge
14/3            Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
19/3            Romansinterpretation                                     Tumba Bruks Musiksalonger
22/3            Romansinterbretation                                     Lunnevads folkhögskola
28/3.           Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
4/4              Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
11/4            Linköpings gosskör                                         Linköping
11/4            Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
18/4            Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
2/5              Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
16/5            Linköpings gosskör                                         Linköping
23/5            Linköpings gosskör                                         Linköping
26-28/5       Damkörsfestival                                              Linköping

Höstterminen 2021

28/8            Akademiska kören i Linköping                        Vårdnäs stiftsgård
6/9              Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
8/9              St Olofs Kammarkör                                       Norrköping
9/9              Bon Coeur                                                      Stockholm
22/9            St Olofs Kammarkör                                       Norrköping
27/9            Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping
28/9            Körsång 1 "Den gode körsångaren"               Via ZOOM
29/9            Körsång ! "Den gode körsångaren"                Musocum, Linköping
30/9            Körsång 1 "Den gode körsångaren"               Via ZOOM
6/10            St Lars Kammarkör                                         Linköping
13/10          St Olofs Kammarkör                                       Norrköping                          
20/10          Körsång 1 Språkuttal 1                                    Musicum .Linköping
22-23/10     Privata sånglektioner                                      Stockholm
26/10          Körsång 1 Språkuttal 1                                   Via ZOOM
27/10          Körsång 1 Språkuttal 1                                   Via ZOOM
8/11            Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping
10/11          St Olofs Kammarkör                                        Norrköping
13-14/11     Privata sånglektioner                                       Stockholm
15/11          Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping
17/11          Körsång 1 Språkuttal 2                                    Musicum, Linköping
20/11          Romansinterpretation SSTPF                         Stockholm
22/11          Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping
29/11          Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping
30/11          Körsång 1 Språkuttal 2                                    Via ZOOM
1/12            Körsång 1 Språkuttal 2                                    Via ZOOM
6/12            Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping
13/12          Linköpings gosskör                                          Linköping


Vårterminen 2021

15/1             Damkören Linnea                                           LiU, via ZOOM
1/3               Damkören Linnea                                           LiU, via ZOOM
15/3             Damkören Linnea                                           LiU, via ZOOM
22/3             Damkören Linnea                                           LiU, via ZOOM
7/4               Videoinspelning för S:t Lars kammarkör        S:t Lars, Linköping
8/4               Videoinspelning för S:t Lars kammarkör        S:t Lars, Linköping
12/4             Damkören Linnea                                           LiU, via ZOOM
26/4             Damkören Linnea                                           LiU, via ZOOM
3/5               Damkören Linnea                                           LiU, via ZOOM