Vårterminen 2019

10/1             Extern censor vid SDMK                                Odense, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve                                  

26/1             Skeninge kyrkokör                                          Skänninge

4/2               Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

18/2             Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

23-24/2       Sånglektioner                                                   Stockholm

25/2             Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

4/3               Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

16-17/3       Sånglektioner                                                   Stockholm

20-22/3       Master class (romansinterpretation)           Helsingfors, Finland

                     Sibeliusakademin

1/4               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

6-7/4            Sånglektioner                                                   Stockholm

8/4               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

26/4            Extern censor vid SDMK

                    vid inträdesprov/optagelsesprøve                 Odense, Danmark

4-5/5           Sånglektioner                                                    Stockholm

6/5               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

9/5               Skeda-Slaka Kyrkokör                                     Linköping                     

13/5            Damkören Linnea                                            Musicum. Linköping

1/6              Kurs i Romansinterpretation                          Linköping

 

Höstterminen 2018

25/8           Engelbrekts vokalensemble                      Stockholm

1/9             Östgöta kammarkör                                   Linköping              

8/9             Linköpings kammarkör                              Vadstena

17/9           Damkören Linnea                                      Linköping

20/9           Den gode körsångaren Körsång I             Musicum, Linköping

22/9           Kördag med Nässjö Manskör                   Nässjö

23/9           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

24/9           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

1/10           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

6/10           Slaka-Skeda kyrkokör                                Slaka, Linköping

8/10           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

13-14/10   Sånglektioner                                              Stockholm

29/10         Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

1/11           Språkuttal Körsång I                                  Musicum, Linköping

5/11           Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

7/11           Bel Canto                                                     Norrköping

12/11         Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

17-18/11   Sånglektioner                                              Stockholm

19/11         Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

3/12           Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

8-9/12        Sånglektioner                                              Stockholm

10/12         Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

17/12         Extern censor vid DKDM                           Köpenhamn, Danmark

 

Vårterminen 2018

3-5/1            Extern censor                                       DKDM, København, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve

8-9/1            Extern censor                                       DKDM, København, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve

10/1             Extern censor                                        SDMK, Odense, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve

20/1             Skeninge kyrkokör                                 Skänninge

22/1             Extern censor                                        DKDM, København, Danmark

                     vid sygoptagelsesprøve 

29/1             Damkören Linnea                                  LiU, Linköping

8-10/2          Master class (interpretation)                Kungsvägen, Esbo, Finland

19/2             Damkören Linnea                                  LiU, Linköping

26/2             Damkören Linnea                                  LiU, Linköping

5/3               Damkören Linnea                                  LiU, Linköping

10-11/3       Östgöta kammarkör, skivinspelning      Vånga kyrka, Skärblacka

12/3             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

9/4               Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

16/4             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

23/4             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

25/4             Extern censor vid                                   SDMK, Odense, Danmark

                     Solistoptagelsesprøve 

3/5               Östgöta kammarkör, skivinspelning      S:t Lars Kyrka, Linköping

25/5             Extern censor                                         DKDM, København, Danmark

                     Stopprøve i sang