Höstterminen 2018

25/8           Engelbrekts vokalensemble                     Stockholm

1/9             Östgöta kammarkör                                  Linköping              

8/9             Linköpings kammarkör                             Vadstena

17/9           Damkören Linnea                                      Linköping

20/9           Den gode körsångaren Körsång I           Musicum, Linköping

22/9           Kördag med Nässjö Manskör                  Nässjö

23/9           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

24/9           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

1/10           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

6/10           Slaka-Skeda kyrkokör                                Slaka, Linköping

8/10           Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

13-14/10   Sånglektioner                                              Stockholm

29/10         Damkören Linnea                                      Musicum, Linköping

1/11           Språkuttal Körsång I                                  Musicum, Linköping

5/11           Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

7/11           Bel Canto                                                     Norrköping

12/11         Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

17-18/11   Sånglektioner                                              Stockholm

19/11         Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

3/12           Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

8-9/12        Sånglektioner                                              Stockholm

10/12         Damkören Linnea                                       Musicum, Linköping

17/12         Extern censor vid DKDM                           Köpenhamn, Danmark

Vårterminen 2019

V 2               Extern censor vid SDMK                         Odense, Esbjerg, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve

26/1             Skeninge kyrkokör                                  Skänninge

20-22/3       Master class (romansinterpretation)   Helsingfors, Finland

                     Sibeliusakademin

Vårterminen 2018

3-5/1            Extern censor                                          DKDM, København, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve

8-9/1            Extern censor                                          DKDM, København, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve

10/1             Extern censor                                          SDMK, Odense, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve

20/1             Skeninge kyrkokör                                  Skänninge

22/1             Extern censor                                          DKDM, København, Danmark

                     vid sygoptagelsesprøve 

29/1             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

8-10/2          Master class (interpretation)                Kungsvägen, Esbo, Finland

19/2             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

26/2             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

5/3               Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

10-11/3       Östgöta kammarkör, skivinspelning    Vånga kyrka, Skärblacka

12/3             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

9/4               Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

16/4             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

23/4             Damkören Linnea                                   LiU, Linköping

25/4             Extern censor vid                                    SDMK, Odense, Danmark

                     Solistoptagelsesprøve 

3/5               Östgöta kammarkör, skivinspelning    S:t Lars Kyrka, Linköping

25/5             Extern censor                                          DKDM, København, Danmark

                     Stopprøve i sang