Höstterminen 2019

7/9              St Olovs kammarkör                                     Norrköping

8/9              Provsjungningar för Linnea                         Musicum, Linköping

9/9              Damkören Linnea                                         Musicum, Linköping

19/9           KÖRSÅNG 1, "Den gode körsångaren"       Musicum, Linköping

22/9           Internat med Linnea

23/9            Damkören Linnea                                         Musicum, Linköping

28/9            Sakral interpretation/SENSUS                    Kärna kyrka, Linköping

30/9           Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping

7/10           Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping

14/10         Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping

17/10         KÖRSÅNG 1 "Språkuttal"                              Musicum, Linköping

28/10         Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping

4/11           Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping

9-10/11      Skivinspelning med Linnea                          Vadstena

14-15/11    Romansinterpretation                                  Musikkoservatoriet, Falun

 

Vårterminen 2020

V 2               Extern censor vid SDMK                              Odense, Esbjerg Danmark

                    vid inträdesprov/optagelsesprøve  

V 17            Extern censor vid SDMK                               Odense, Danmark

                    vid inträdesprov/optagelsesprøve 

 

Vårterminen 2019

10/1             Extern censor vid SDMK                                Odense, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve                                  

26/1             Skeninge kyrkokör                                          Skänninge

4/2               Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

18/2             Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

23-24/2       Sånglektioner                                                   Stockholm

25/2             Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

4/3               Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

16-17/3       Sånglektioner                                                   Stockholm

20-22/3       Master class (romansinterpretation)           Helsingfors, Finland

                     Sibeliusakademin

1/4               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

6-7/4            Sånglektioner                                                   Stockholm

8/4               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

26/4            Extern censor vid SDMK

                    vid inträdesprov/optagelsesprøve                 Odense, Danmark

4-5/5           Sånglektioner                                                    Stockholm

6/5               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

9/5               Skeda-Slaka Kyrkokör                                     Linköping                     

13/5            Damkören Linnea                                            Musicum. Linköping

1/6              Kurs i Romansinterpretation                          Linköping