Höstterminen 2019

7/9              St Olovs kammarkör                                      Norrköping
8/9              Provsjungningar för Linnea                           Musicum, Linköping
9/9              Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping
19/9            KÖRSÅNG 1, "Den gode körsångaren"        Musicum, Linköping
22/9            Internat med Linnea
23/9            Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping
30/9            Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping
7/10            Damkören Linnea                                          Musicum, Linköping
8/10            Motala Motettkör                                           Motala
9/10            St Olofs kammarkör                                      Norrköping
12-13/10     Privata sånglektioner                                    Stockholm
14/10          Damkören Linnea                                         Musicum, Linköping
17/10          KÖRSÅNG 1 "Språkuttal"                             Musicum, Linköping
28/10          Damkören Linnea                                         Musicum, Linköping
4/11            Damkören Linnea                                         Musicum, Linköping
6/11            St Olofs kammarkör                                      Norrköping
9-10/11       Skivinspelning med Linnea                          Vadstena
14-15/11     Romansinterpretation                                   Musikkoservatoriet, Falun
18/11          Linköpings Gosskör                                      Linköping
20/11          St Olofs kammarkör                                      Norrköping
23-24/11     Privata sånglektioner                                    Stockholm
4/12            St Olofs kammarkör                                     Norrköping
19/12          Extern censor, DJM                                     Aarhus, Danmark
                   examen i vidaregående pedagogik

 

Vårterminen 2020

V 2               Extern censor, SDMK                                   Odense, Esbjerg Danmark

                    vid inträdesprov/optagelsesprøve

7/2              Romansinterpretation                                  Lunnevads folkhögskola

8/2              Skeninge kyrkokör                                        Skänninge

28/3           Kördag (SENSUS)                                            Vadstena

17/4           Romansintepretation                                    Lunnevads folkhögskola

V 17            Extern censor. SDMK                                    Odense, Danmark

                    vid inträdesprov/optagelsesprøve 

 

Vårterminen 2019

10/1             Extern censor vid SDMK                                Odense, Danmark

                     vid inträdesprov/optagelsesprøve                                  

26/1             Skeninge kyrkokör                                          Skänninge

4/2               Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

18/2             Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

23-24/2       Sånglektioner                                                   Stockholm

25/2             Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

4/3               Damkören Linnea                                           Musicum, Linköping

16-17/3       Sånglektioner                                                   Stockholm

20-22/3       Master class (romansinterpretation)           Helsingfors, Finland

                     Sibeliusakademin

1/4               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

6-7/4            Sånglektioner                                                   Stockholm

8/4               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

26/4            Extern censor vid SDMK

                    vid inträdesprov/optagelsesprøve                 Odense, Danmark

4-5/5           Sånglektioner                                                    Stockholm

6/5               Damkören Linnea                                            Musicum, Linköping

9/5               Skeda-Slaka Kyrkokör                                     Linköping                     

13/5            Damkören Linnea                                            Musicum. Linköping

1/6              Kurs i Romansinterpretation                          Linköping